DOPORUČENÍ PRO VÁS

PŘED KOUPÍ ZÁJEZDU - ODJEZDEM NA DOVOLENOU

  1. KONTROLA PLATNOSTI CESTOVNÍCH DOKLADŮ ( PAS + OP) ověřte si vízovou povinnost a požadovanou délku platnosti dokladů pro vstup do země, kterou se chystáte navštívit www.mzv.cz

  1. SEZNÁMTE SE S DÉLKOU TRANSFERU HOTEL-LETIŠTĚ, vzdáleností hotelu od pláže a charakteristikou okolí již při výběru dovolené, předejdete tím nemilému překvapení po příletu do destinace

  1. DŮKLADNÁ KONTROLA DAT NA SMLOUVĚ O ZÁJEZDU, NA LETENKÁCH, JÍZDENKÁCH, UBYTOVACÍM POUKAZU (data narození, správnost jmen, telefonní kontakt, adresa; z důvodu chyby nemusí být poskytnuta služba či odbavení v letadle)

  1. SEZNÁMIT SE Z BEZPEČNOSTNÍMI PRAVIDLY NA LETIŠTI A PALUBNÍM SERVISEM informace o letecké přepravě naleznete na webových stánkách letiště. Palubní servis – strava, nápoje, služby závisí na konkrétním letu, informaci vám sdělí prodejce zájezdů 

  1. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ, KONTAKTY NA ASISTENČNÍ SLUŽBU A ČÍSLO POJIŠTĚNÍ VŽDY U SEBE (doporučujeme cestovat pouze s cestovním pojištěním, které vás chrání v případě potřeby ošetření, ztráty či zcizení zavazadel, storna zájezdu; v případě potřeby ošetření či škodné události vždy ihned kontaktujte asistenční službu )

  1. KOPIE CESTOVNÍHO DOKLADU PRO PŘÍPAD ZTRÁTY ČI ZCIZENÍ (doporučujeme vzít si s sebou kopii cestovního pasu či občasnkého průkazu)

  2. DOSTAVIT SE VČAS K ODLETU ČI ODJEZDU (počítejte s možným zpožděním či komplikacemi při dopravě k nástupnímu místu)

 

BĚHEM DOVOLENÉ

  1. NEDOSTATKY UBYTOVÁNÍ ŘEŠIT IHNED (jestliže po příchodu na pokoj zjistíte nedostatky jako např. rozbité zrcadlo, nefunkční wc atd., nebo nedodané služby sjednané smlouvou o zájezdu, žádejte po recepci případně po delegátovi sjednání nápravy. V případě, že nedojde k vyřešení problému, sepište protokol, který necháte podepsat delegátem pro uplatnění reklamace )

  1. NEDOPORUČUJEME SAHAT NA VOLNĚ POBÍHAJÍCÍ ZVÍŘATA, U KTERÝCH S JISTOTOU NEVÍTE, ZDA JSOU OČKOVÁNA PROTI VZTEKLINĚ

  1. KAŽDÁ ZEMĚ JE JINÁ, BUĎTE PŘIPRAVENI NA ODLIŠNOSTI, NEKAŽTE SI DOVOLENOU SROVNÁVÁNÍM