OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky cestovní agentury NUPI ( www.nupi.cz)  a možnost reklamace

 I. Úvodní ustanovení 

1)   Cestovní agenturu a stránky www.nupi.cz provozuje firma NUPI s.r.o., IČ 25710346,  (dále jen „provozovatel“). 

2)   Provozovatel provozuje cestovní agenturu dle příslušných ustanovení zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

 II. Postup při rezervaci a prodeji zájezdu 

1)    Provozovatel zprostředkovává prodej zájezdů českých a německých cestovních kanceláří. Provozovatel zprostředkovává prodej zájezdů, které jsou prezentovány a průběžně aktualizovány na internetových stránkách www.nupi.cz, na základě katalogů, emailových nabídek a dalších informací, které poskytují cestovní kanceláře. Za úplnost a správnost podkladů k zájezdům, které poskytují cestovní kanceláře a které se prezentují na stránkách www.nupi.cz, provozovatel neodpovídá.  

2)    Provozovatel zprostředkovává prodej zájezdů za ceny stanovené příslušnými cestovními kancelářemi po jejich ověření a odsouhlasení u příslušné cestovní kanceláře. Ceny zájezdů na stránkách www.nupi.cz nejsou oproti cenám cestovní kanceláře navýšeny. 

3)    Zákazník si může zvolený zájezd rezervovat vyplněním objednávkového formuláře na internetových stránkách www.nupi.cz,  telefonicky nebo emailem dle kontaktů na těchto internetových stránkách. Možnost provést rezervaci a následně koupi zájezdu lze i v kanceláři CA.

 4)    Po rezervaci zájezdu je zákazník kontaktován naší cestovní agenturou, je ověřena dostupnost zájezdu u příslušné cestovní kanceláře včetně ceny a je s ním dohodnut postup vedoucí k uzavření smlouvy o zájezdu.  

5)    Zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu přímo s cestovní kanceláří prostřednictvím cestovní agentury. Platební podmínky jsou po dohodě s cestovní agenturou. Další podmínky vztahující se k zájezdu ( rozsah služeb, jejich čerpání  a jejich případné změny, stornování zájezdu a vrácení platby, odstoupení od  smlouvy a vyplacení odstupného, postup při reklamaci, jakož i další podmínky), jsou s klientem dohodnuty v rámci smlouvy o zájezdu a řídí se aktuálními obchodními podmínkami příslušné cestovní kanceláře. 

 6)    Provozovatel nenese v souvislosti se zakoupeným, případně rezervovaným zájezdem odpovědnost za jakékoliv nároky klienta. Případné reklamace, požadavky na slevu, nároky na náhradu škody nebo jiné nároky v souvislosti se zakoupeným zájezdem uplatní klient přímo u pořádající cestovní kanceláře. Provozovatel jako zprostředkovatel zájezdu není oprávněn tyto nároky vyřizovat.

 7)    Provozovatel stránek www.nupi.cz nenese žádnou odpovědnost za případné problémy spočívající v selhání počítačů, mobilní telefonů a tabletů v souvislosti se zadáním rezervace zájezdu nebo emailové komunikace. 

III. Zpracování osobních údajů   

 1)    Zákazník uděluje provedením rezervace zájezdu pomocí webových stránek www.nupi.cz, emailové, písemné, osobní nebo telefonické komunikace,  provozovateli souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů pro organizátora zájezdu v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, e-mailová adresa a telefonní spojení. Tyto údaje budou provozovatelem zpracovány pro organizátora zájezdu  pro účely poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu.

 2)    Správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, je organizátor zájezdu. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě.

 3)   Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté zákazníkem po dobu nezbytně nutnou pro účely poskytování služeb organizátora zájezdu. Zákazník má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv může požádat provozovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby provozovatel odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 4)    Zákazník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv písemně odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Zákazník může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na adresu provozovny provozovatele, případně emailem na adresu - obchod@nupi.cz

5)   Zákazník zároveň uděluje provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do písemného odvolání souhlasu klientem.

IV. Možnost řešení reklamací formou mimosoudního vyrovnání

1) V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o zájezdu, kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2) Zamítnutí/odmítnutí reklamace - pokud reklamace mezi klientem a cestovní agenturou NUPI s.r.o. nebude vyřešena smírně (např. zamítnutí reklamace, odmítnutí reklamace pro opožděnost), je cestovní agentura NUPI s.r.o. od 1. února 2016 povinna informovat klienty písemně o možnosti mimosoudního řešení sporů u České obchodní inspekce. 

 

 

Květoslava Píchová, jednatelka společnosti NUPI s.r.o.

Praha, Dne 01.09.2016


Kontakt

CA NUPI

Zálesí 1591
250 82 Úvaly+420 775 262 559


AKTUÁLNÍ ZÁJEZDY ZDE

 

K MOŘI                       

   

ZA POZNÁNÍM 

           
                
 

LÁZNĚ WELLNESS     

 
  

   NA HORY

 
 
Nabízíme zájezdy renomovaných, ověřených cestovních kanceláří. Aktuální nabídka First minute a Last minute. Zajišťujeme pobyty u moře, poznávací zájezdy, eurovíkendy, lyžování, pobyty v chalupách či lázních.
 
Kompletní nabídka poznávacích zájezdů zde:   ON-LINE

Více zde: https://canupi.webnode.cz/zajezdy/poznavaci-zajezdy/
Kompletní nabídka poznávacích zájezdů zde:   ON-LINE

Více zde: https://canupi.webnode.cz/zajezdy/poznavaci-zajezdy/