Gruzie pro seniory

Gruzie pro seniory

INFORMACE O DESTINACI

Gruzie, zakavkazská země s bohatou a bouřlivou historií. Kdysi bájná Kolchida, cíl pouti Argonautů, jeden z prvních křesťanských států, rodiště jistého Džugašviliho, v současnosti bez kontroly nad 18% svého území, podepsaná asociační dohoda s EU. Rodiště vinné révy a domov skvělé kuchyně. Země, bohatá na historické památky, přírodní krásy a rázovité, kulturní obyvatelstvo. U nás je kupodivu málo známá a nepatří k vyhlášeným cílům poznávacích cest, což je škoda. Památky UNESCO – Mccheta, Bagrati, Gelati, horní Svanetie.

 

1.DEN

Večerní odlet z Prahy do Istanbulu, nocleh v hotelu poblíž letiště Atatürk.

2.DEN

Brzký ranní odlet (7,05) z Istanbulu do Tbilisi. Po příletu celý den na Tbilisi. Návštěva Trojické katedrály, největší v Kavkazských zemích. Kostel Metechi na útesu nad řekou Mtkvari. Staré Tbilisi se sirnými lázněmi, ve kterých si užívali Puškin, Lermontov i Dumas. Lanovkou do pevnosti Narikala s kostelem sv. Mikuláše ze 4. stol., bohatá nástěnná výzdoba. Procházka po ulici Leselidze, Šardeni s kavárnami a restauracemi, tradiční domy z 19. stol. s barevnými dřevěnými balkony, kostel Anchischati se zázračnou Ježíšovou ikonou. Hlavní třída města, Rustaveli s budovou bývalého parlamentu, divadla, opery, návštěva Národního muzea s gruzínským zlatým pokladem. Večeře na uvítanou. Nocleh Tbilisi.

3.DEN

Mccheta, gruzínské hlavní město od 3. stol. př.n.l. do 4. stol. n.l., zahrnuté na listině UNESCO. Katedrála Svetischoveli (životodárného sloupu) z 11. stol., korunovační místo gruzínských králů, byl zde uložen Ježíšův rubáš a kostel Žvari (svatého kříže) ze 6. stol. nad soutokem dvou řek, kde údajně vztyčil sv. Nino ve 4. stol. dřevěný kříž. Jeskynní sídlo Uplisciche na Hedvábné stezce, obývané od doby kamenné do pozdního středověku, unikátní kombinace stylů a slohů. Gori – pevnost nad městem, které založil největší gruzínský král David Budovatel (12. stol.), pod pevností moderní sochy gruzínských hrdinů. Boržomi, lázeňské město s věhlasnou minerální vodou. Vyjížďka lanovkou na vrch nad městem, volná procházka. Večeře a nocleh Boržomi nebo horské středisko Bakuriani.

4.DEN

Prohlídka renovovaného hradu Rabat nad městem Achalciche (hrad otevíral po rekonstrukci koncertem Charles Aznavour). Návštěva mocné pevnosti Chertvisi, která střežila strategickou cestu již ve 2. stol. př. n. l. a jeskynního kláštera Vardzia z 11. stol., spojeného se slavnou královnou Tamar. Návrat na večeři a nocleh do Bakuriani.

5.DEN

Kutaisi, kdysi snad sídlo krále Aiéta, vládce Kolchidy, dnes sídlo parlamentu, moderní budova z roku 2012. V centru města moderní Kolchidská fontána s 30 pozlacenými sochami podle antických vykopávek. Klášter a akademie Gelati z 12. stol., jedno z nejvýznamnějších náboženských a filozofických center Gruzie s mozaikami a freskami, zařazenými na listinu UNESCO. Stejně tak i nedaleká katedrála Bagrati z 11. stol. Nedávno obnovený chrám nad městem a řekou Rioni založil sjednotitel Gruzie, král Bagrat. Prohlídka krasové Prométheovy jeskyně. Ubytování a večeře v Tskaltubo, 15 km od Kutaisi.

6.DEN

Dojezd do města Zugdidi, prohlídka paláce rodu Dadiani. Dnes muzeum s množstvím cenných uměleckých a historických předmětů (např. Napoleonova posmrtná maska). Zastávka u přehradní hráze Inguri. Až do roku 2010 to byla nejvyšší klenutá hráz na světě (272 m). Cestou do Svanetie zastávka u jednoduchého prastarého kostelíku Lenžeri s freskami z 12. stol. Po příjezdu do Mestie návštěva obnoveného etnografického muzea. Večeře a nocleh. Celková doba jízdy 4 hodiny.

7.DEN

Svanetie je nejvyšší obydlená oblast Kavkazu. Svanové si od 9. stol. stavěli obytné pevnostní věže, dnes na seznamu UNESCO. Výlet vozidly s pohonem 4xWD až do obce Ušguli v nadmořské výšce 2200 m.n.m., výhledy na pětitisícové štíty. Zastávka u kostela sv. Jiří v Lagami, u nejstarších obytných věží a kaple v Nakipari. Procházka v horském terénu cca 2 hodiny. Návrat do Mestie na večeři a nocleh.

8.DEN

Přejezd do Batumi. Návštěva věhlasné botanické zahrady s endemickými rostlinami z různých koutů světa. Nejkrásnější město v Gruzii má krásný přímořský park se sochami, fontánami, vyhlídkovou věží – podvečerní procházka, nocleh.

9.DEN

Pokračování v prohlídce Batumi. Socha Médey v centru města připomíná spojitost s bájnou Kolchidou. Pevnost Gonio na březích Černého moře je rovněž spojena s bájí o Argonautech, i když stavby pocházejí „až“ z 1. stol. n. l., údajně je zde pohřben evangelista Matouš. Odpolední dojezd do Tbilisi, pozdní příjezd na nocleh.

10.DEN

David Gareja, jedna z dominant Gruzie – jeskynní obydlí s nástěnnými malbami, klášter z 6. stol., vše na gruzínsko-azerbajdžánské hranici. Klášter Bodbe z 9. stol. Město Sighnaghi, krásné opevněné město na kopci s výhledy na Kavkaz. Procházka, ochutnávka gruzínského vína, nocleh.

11.DEN

Cinandali - návštěva domu prince Alexandra Čavčavadzeho z roku 1835. Neorenesanční, vybavený původním nábytkem, krásnou zahradou a nejstarším vinným sklepem v Gruzii. Přesun do Guržaani, kde bude tradiční gruzínský oběd ve vinařském domku, spojený s pečením kachetského chleba, výrobou tradičních sladkostí a ochutnávkou vína a pálenky čača. Klášter Nekresi, architektonický komplex Gremi, původní hlavní město, z něhož zbyla citadela s opevněním a katedrálou. Dojezd na nocleh do Tbilisi.

12.DEN

výlet pod horu Kazbek. Údolím řeky Aragvi k pevnosti Ananuri ze 13. stol., navržené na seznam UNESCO. Výjezd po historické Gruzínské vojenské silnici do městečka Stepancminda, centra národního parku Kazbegi ve výšce 1740 m. n. m. Výšlap ke kostelu Gergeti (cca 1,5 hod.), fakultativně výjezd taxíkem. Jeden ze symbolů Gruzie za 14. stol. na strmém kopci (2170 m.n.m.) nabízí nádherný výhled na Kavkazské hřebeny a Kazbek (5034 m.n.m.). Podle času zastávka v soutěsce Dariali, která okouzlila romantiky (zde vznikl Lermontovův Démon). Návrat na nocleh do Tbilisi, večeře na rozloučenou.

13.DEN

Po snídani odjezd na letiště a s pohodlným přestupem (interval 3,45) v Istanbulu večerní přílet do Prahy.


Kontakt

CA NUPI

Zálesí 1591
250 82 Úvaly+420 775 262 559


AKTUÁLNÍ ZÁJEZDY ZDE

 

K MOŘI                       

   

ZA POZNÁNÍM 

           
                
 

LÁZNĚ WELLNESS     

 
  

   NA HORY

 
 
Nabízíme zájezdy renomovaných, ověřených cestovních kanceláří. Aktuální nabídka First minute a Last minute. Zajišťujeme pobyty u moře, poznávací zájezdy, eurovíkendy, lyžování, pobyty v chalupách či lázních.
 
Kompletní nabídka poznávacích zájezdů zde:   ON-LINE

Více zde: https://canupi.webnode.cz/zajezdy/poznavaci-zajezdy/
Kompletní nabídka poznávacích zájezdů zde:   ON-LINE

Více zde: https://canupi.webnode.cz/zajezdy/poznavaci-zajezdy/