ZIMA, LYŽOVÁNÍ, VODNÍ SPORTY, DĚTSKÉ SLEVY, LAST MINUTE

        
       

300x300.gif


počítadlo.abz.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti NUPI s.r.o.

NUPI s.r.o.
cestovní agentura
Dělnická 7
170 00 Praha 7

1 Úvod
Cestovní agentura NUPI s.r.o. (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK) se kterými má uzavřenu smlouvu o prodeji zájezdů. Všechny nabízené CK jsou řádně pojištěny proti úpadku.

2 Vznik smluvního vztahu
2.1 Objednávka
Zákazník provádí objednávku buď prostřednictvím vyplnění on-line formuláře na internetových stránkách CA a jejím následným odesláním nebo telefonicky konzultací s operátorem. Objednávka vznikla oběma jmenovanými způsoby není ještě závazná. CA si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které neobsahují správné telefonní číslo, jsou rozporuplné, případně neúplné i bez odpovědi zákazníkovi.
2.2 Potvrzení objednávky
Po odeslání objednávky přes internet je zákazník kontaktován telefonním operátorem CA pro dojednání dalšího postupu. Poté je zákazníkovi prostřednictvím emailu zaslána jako příloha  smlouva o zájezdu k objednané službě, zálohová faktura a další pokyny týkající se platby. Po zkontrolování uvedených dokumentů, zašle zákazník:

  • smlouvu o zájezdu emailem zpět, tak aby v předmětu (Subject) zprávy bylo uvedeno: [smlouva o zájezdu č....] SOUHLASIM. Pro zamítnutí uveďte text ZAMITAM
  • nebo podepíše a  podepsanou smlouvu o zájezdu  zaslat na e-maill  obchod@nupi.cz.

Závazná rezervace bude provedena až po přijetí potvrzené přihlášky a platbě zákazníkem.

3 Platba
K zaknihování zákazníkem objednané služby u CK dojde až po zaplacení 100% ceny. Zákazník bere na vědomí, že on-line databáze zájezdů a letenek se průběžně mění a proto je v jeho zájmu zaplatit co nejdříve. V opačném případě není CA odpovědna za následky zpožděné platby (ze strany CK může dojít ke stornu rezervace nebo zájezdu). Platbu provede zákazník jedním z následujících způsobů:

  • v hotovosti v naší kanceláři
  • hotovostním vkladem na jakékoliv pobočce pošty nebo ČSOB na náš účet 225023318/0300
  • převodem na účet ČSOB - číslo účtu 225023318/0300

V případě, že zákazník zaplatí jiným způsoben a platba dojde na účet CA později, nemůže CA zaručit, že objednaná cestovní služba nebude již vyprodána. Zákazník bere dále na vědomí, že při zakoupení zájezdu může ve výjimečných případech nastat situace, kdy cestovní kancelář pořádající příslušný zájezd rezervaci nepotvrdí. V takovém případě se cestovní smlouva nepovažuje za uzavřenou a klient má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených plateb. Nemá však nárok na náhradu škody. CA není zodpovědná za poštovní ztráty letenek nebo cestovních dokumentů, vízové povinnosti či změny časů leteckých společností.

4 Cestovní doklady
Vaše cestovní doklady a pokyny na cestu včetně dokladu o pojištění CK pro případ úpadku obdrží zákazník od CA nebo příslušné CK. Závisí na termínu a na zemi, kterou chce zákazník navštívit. Doklady jsou doručeny cca týden před odjezdem a např. letenky mohou být předány až přímo na letišti. V případě last minute si vaše cestovní doklady vyzdvihnete oproti poukazu, přímo na letišti u určeného stánku. CA bude zákazníka o konkrétním postupu bez zbytečného prodlení informovat.

5 Stornopoplatky a změny dohodnutých služeb
Změny dohodnutých služeb a stornopoplatky vztahující se ke smlouvě se řídí všeobecnými obchodními podmínkami jednotlivých CK. Uzavřením cestovní smlouvy zákazník zároveň akceptuje obchodní podmínky pořádající CK. Doporučujeme proto uzavřít pojištění pro případ storna zájezdu.

6 Reklamace
Reklamaci k cestovní službě je třeba zaslat písemně a připojit reklamační protokol z místa pobytu potvrzený delegátem CK, fotografie, atd. Po obdržení je reklamace zaslána pořadateli zájezdu, který je povinen se k ní vyjádřit do zákonem stanovené lhůty. NUPI s.r.o je cestovní agenturou, tudíž dle zákona nezodpovídá za cestovní kanceláří poskytnuté služby a také nevyřizuje jejich jménem reklamace.

7 Závěrečná ustanovení
Akceptací smlouvy o zájezdu zákazník potvrzuje, že jsou mu tyto všeobecné smluvní podmínky známy, dále, že se seznámil se všeobecnými cestovními podmínkami příslušné CK, že je prostudoval a v plném rozsahu je přijímá a to i jménem všech osob uvedených na cestovní smlouvě, které ho k jejich přihlášení a účasti zmocnily. Zákazník poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů provozovatelem serveru souladu se zákonem č.101/2000Sb. Osobní údaje mohou být zpracovány po dobu neurčitou a jsou bezpečně zpracovány v elektronické databázi. Osobní údaje mohou být využity za účelem nepravidelného oslovení zákazníka s nabídkou služeb. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze pořadateli zájezdu (CK) nebo osobám, které jsou oprávněny služby nabízet.

Vytvářím objednávku...